ULO sklady a technologie

ULO (Ultra Low Oxygen) je technologie skladování ovoce a zeleniny, která zamezí přístupu kyslíku k uskladněným plodům.

Po sklizni se plody „vyvíjejí“ dále, až dozrají a přezrají. To znamená, že po sklizni plody stále žijí. Zachování plodů při životě v průběhu skladování znamená spotřebovávání energie odbouráváním zásobních látek - dužniny.

Metody skladování

1. Mechanické skladování

2.Obyčejné CA (Controlled Atmosphere) skladování

3.CA skladování s využitím adsorberu a ULO skladování

Tato metoda využívá skladování s velmi nízkým obsahem kyslíku. Pokud je hodnota 2% a nižší, sníží se intenzita dýchání a zvýší se kvalita plodů po vyskladnění.

Rozdíl mezi CA skladováním a ULO skladováním spočívá v tom, že při ULO skladování se využívá měřící a regulační techniky.

Výhody ULO skladování :

- lepší dosažení zelené základní barvy
- výrazně pevnější produkt
- delší skladovatelnost
- nižší zasažení hnědnutí jadřince a miskové hnědnutí slupky

Je důležité velkou část úrody skladovat v ULO podmínkách, abychom dodali na trh ovoce ve výborné kvalitě

Nevýhody ULO skladování

- vyšší náklady na pořízení potřebné technologie
- adsorber CO2, popř. N2 generátor
- automatické měření a regulace

Požadavky na box :

- postavit dle používaných velkoobjemových beden
- nutné : umožnit dokonalé proudění vzduchu
- ve směru proudění bedny 10 cm od sebe, od stěny min 25 cm
- ve směru kolmém na proudění vzduchu 5 cm od sebe, od stěny min. 25 cm
- bedny do výšky : max. po spodní hranu výparníku
- dostatečná tepelná izolace stěn, stropu, podlahy

Požadavky na chlazení :

- dostatečný výkon ( denní naskladněné množství zchladit na +2°C během 24 hodin)
- dostatečná cirkulace vzduchu během skladování
- výkon výparníku ( m3/hod) = 50 x objem boxu (m3)  
- při naskladňování a chlazení na skladovací teplotu ventilátory běží na plný výkon
- 15 x – 30 x objem boxu (m3) v průběhu skladování – dle odrůdy
- proto se u nás používá výkon výparníku 30 až 40 x násobek boxu v m3
- vhodné je mít možnost regulovat otáčky ventilátorů, aby se vzduch v boxu neustále pohyboval
- odtávání výparníků
- systém měření odpadní vody od výparníků – nutné sifony, voda v systému

Pokud chceme dosáhnout skladovacích ULO podmínek ( 02 pod 2 %), zjistíme, že v obyčejném chlazeném boxu to nelze. Box není dostatečně plynotěsný.

 

 

Hlavní navigace