Sklady

Vytvoříme optimální podmínky pro skladování ovoce a zeleniny

Ovoce a zelenina jsou i po sklizni živým organismem. Tím se podstatně liší od ostatních potravin s malou trvanlivostí, jako maso, ryby a mléčné výrobky.

Aby se pokud možno zachovaly vitamíny, vzhled, vůně a šťavnatost, musí se u ovoce a zeleniny brát ohled na průběh přirozených látkových změn, které umožňují dýchání. Tyto látkové změny se s klesající taplotou zpomalují a proto je možné čerstvý stav značně prodloužit skladováním v chladu.

Zachování vitamínů, vzhledu, vůně a šťavnatosti

Dalším předpokladem odborného skladování je dodržování doporučené vlhkosti vzduchu, která na jedné straně chrání ovoce a zeleninu před vysušením ( ztrátou hmotnosti ) a na druhé straně brání rozmnožování mikroorganismů.

Úspěch skladování v chladu závisí jak na použití čerstvého, čistého a vybraného zboží, tak i na balení.

Možnosti skladování v chladu

Krátkodobé skladování v chladu - slouží k překlenutí výkyvů v nabídce a zabraňuje rychlé zkáze. K tomu se zvlášť hodí rané a jarní druhy zeleniny a ovoce s přirozeně krátkou dobou trvanlivosti.

Dlouhodobé skladování v chladu - má umožnit řízené zásobování a hospodaření se zásobami. Přichází v úvahu především produktů, které mají přirozenou delší trvanlivost. Ze zelenin jsou to ty druhy, u nichž dochází k vývoji semen ve druhém roce (dvouleté druhy).

Skladováníí v chladu dokáže snížit celkové ztráty u ovoce a zeleniny ve srovnání s běžným skladováním. U jablek činí redukce ztrát zhruba 10 %, u trvanlivých brukvovitých zelenin cca 25 % a u cibulovin asi 30 %.

 

 

Hlavní navigace