Chladící zařízení

Skladování v chladu dokáže snížit celkové ztráty ovoce a zeleniny o 10 % - 30 % ve srovnání s běžným skladováním.

Při výběru chladícího zařízení je nutné přesně specifikovat druh ovoce a zeleniny, který bude ve skladu uchováván. Vždy je třeba zvolit tu nejnižší teplotu, kterou příslušný druh zeleniny nebo ovoce snese, aniž by došlo k poškození mrazem.

Optimální teplota skladování

 • zpomaluje zrání
 • snižuje odbourávání živin
 • chrání před ztrátou vitamínů
 • zabraňuje tvorbě plísní

Skladovací prostory

Velikost chladíren, mrazíren a skladů s mikroklimatem a jejich uspořádání se řídí hospodářskými potřebami. Vzhledem k tomu, že ty jsou proměnlivé, mělo by být možné systém chladících boxů jednoduchým způsobem zvětšit nebo zmenšit. Prostorové rozdělení se provede podle provozních zvyklostí.

Technologie chadících zařízení

 1. Izolace prostoru
  Pomocí kvalitní izolace odpovídající tloušťky se redukuje prostup tepla ve skladovacím prostoru na hospodárnou míru. Tím se snižuje doba činnosti chladícího zařízení a chlazenému zboží se odebírá méně vlhkosti.
 2. Chladící boxy
  U velkých chlazených ploch s (automatickým) rozmrazovacím zařízením dochází k malým rozdílům mezi teplotami prostorového vzduchu a chlazené plochy. Tím se snižuje ztráta vlhkosti.
 3. Chladící zařízení
  Z bezpečnostních důvodů se chladící zařízení dimenzuje na vyšší výkon než je vypočtená potřeba chladu. U chladíren a mrazíren se odhaduje provozní doba chladícího zařízení na 16 až 20 hodin denně. Teplo, vznikající dýcháním, se musí odvádět.

Důležitým faktorem pro dlouhodobé uchovávání je zpomalení dýchání. Toho se dosáhne snížením teploty.

Dýchací proces je zaměřen na asimilaci, při které se vlivem osvitu přeměňuje kysličník uhličitý ( CO2 ) na uhlohydráty. Při dýchání – současném příjmu kyslíku a výdeji tepla se uvolňují kysličník uhličitý a vodní pára a částečně i stopový etylén.

Energie nutná k tomuto procesu se získává okysličováním z uskladněného ovoce. S touto chemickou přeměnou jsou spojeny projevy zrání, které vedou ke změnám chuti a při překročení nejvyššího stupně zralosti k projevům zkázy. Dříve, než se však dá jakákoli změna vlastností rozeznat, může být odbourávání vitamínu již v pokročilém stádiu. Např. 1 kg fazolí při teplotě + 20°C ztratí takto za jeden den asi 55 mg vitamínu C.

 

 

Hlavní navigace