Třídící zařízení

Leaderem moderního třídění ovoce je společnost Aweta G&P (NL). Tato špičková firma drží krok s rychlým rozvojem elektroniky a určuje ve světě nové trendy ve způsobu a kvalitě třídění ovoce.

Vysoce kapacitní, moderní třídící zařízení jsou mimo standardní třídění podle hmotnosti, velikosti a barvy vybavena o možnost třídění podle :

  • Celkového vzhledu systémem 3D zobrazení
  • Detekce světlem
  • Vnitřní kvality plodů

Systém 3D zobrazení :

Přesně identifikuje jamku a kalich každého plodu.Koncentruje všechna poškození nebo skvrny z celého plodu do jedné plochy.

Detekce světlem :

Snímáním světelného paprsku je získána řada údajů, která umožňuje, na rozdíl od výrobků jiných firem, rozeznat i odlišnosti v zabarvení slupky a tím i určit možné poškození plodu chorobou ( spálou, hnilobou ), a tak ho vyloučit z dalšího zpracování.

Vnitřní kvalita plodů:

1. třídění podle pevnosti plodů
2. třídění podle obsahu cukru

U tvrdého ovoce a jádrovin probíhá tento výběr na principu zvukové rezonance.

Do plodu točícího se na pásu jemně klepne „kovadlinka“ a rezonanci plodu zaznamenává senzor, který na základě analýzy určí tvrdost každého jednotlivého plodu na lince a tím i jeho zařazení do jedné ze tří výše uvedených skupin. Tento systém zároveň rozpozná i vnitřní defekty v plodech a vyřadí je z procesu třídění.

Senzor pevnosti plodu

Princip činnosti :

Senzor jemně klepne do plodu. Akustický signál je zachycen mikrofonem,analyzován a transformován do frekvenčního spektra. V tomto spektru je pak stanovena rezonanční frekvence, která určí pevnost plodu.

U ovoce typu meruňky, broskve atd. je stanovení pevnosti založeno na principu nikoliv poklepu ( tady by rezonanci překážela pecka ), ale jemného tlaku na plod.  Senzor pak opět určí pevnost plodu a zařadí jej do patřičné skupiny.

 

 

Hlavní navigace