Technické informace...

Doporučené servisní intervaly pro třídící linky „PERFECT“


Kontrola každý týden / každých 40 hodin provozu (proškoleným technikem zákazníka)

OMS + OMG + MGS:

 • Namazat řetěz hlavního miskového dopravníku
 • Namazat šedé plastové vodící pásky pro miskové jehly na hlavním miskovém dopravníku
 • Zkontrolovat stav/poškození šedých plastových vodících pásků (včetně zelených pásků v prostoru hlavního motoru na konci řídící linky nebo v prostoru pod třídícími kamerami)
 • Zkontrolovat funkčnost / případně vyčistit plastová ramena ovládána el. mag. relátky

Výstupy třídící linky:

 • Zkontrolovat stav / poškození pásu výstupního dopravníku (pás na výstupu)

Singulátor (kartáčový pás pod kamerami):

 • Vyčistěte kartáče - tak aby na kartáčích nebyly patrny bílé skvrny → (Menu / Přehled / Měření / Měření průměru)

Kontrola každé 3 měsíce / každých 500 h. provozu (proškoleným technikem zákazníka)

OMS + OMG + MGS:

 • Zkontrolovat stav všech misek (praskliny, nečistoty?!?)
 • Zkontrolovat, do/u-táhnout a namazat hlavní poháněcí řetěz od motoru (prostor hlavního motoru na konci třídící linky)
 • Zkontrolovat a namazat vazelínou ložiskové pouzdra na hřídelích hlavního miskového dopravníku (přední a zadní část třídící linky)
 • Zkontrolovat, do/u-táhnout řetězy miskového dopravníku (přední a zadní část třídící linky)
 • Zkontrolovat miskové hřídelky (prohnutí, zkroucení, poškození – chybí pojistná segerovka?!?)

Výstupy třídící linky:

 • Zkontrolovat / namazat řetěz pohánějící výstupní dopravník (je poháněn centrální hřídelí)

Singulátor (kartáčový pás pod kamerami):

 • Zkontrolovat / dotáhnout a namazat řetěz kartáčového dopravníku
 • Zkontrolovat rotaci kartáčů
 • Zkontrolovat klínový řemen a gumová kolečka způsobující rotaci kartáčů (může dojít k poškození nosné hřídele)

Kontrola / oprava předsezónní / 1 za rok odborným servisním technikem

OMS + OMG + MGS:

 • Zkontrolovat, vyměnit, případně přenastavit výšku kovových„nožů“ u spouštěcích ramen ovládaných el. mag. relátky
 • Zkontrolovat pružiny napínací plastové vodící pásky pro miskové jehly nebo misky (zelené pásky v prostoru hlavního motoru na konci třídící linky nebo v prostoru pod třídícími kamerami)
 • Zkontrolovat stav spouštěcích relé
 • Zkontrolovat časování výstupů ovládaných počítačem

MGS: ( třídící linka - pouze váhy)

 • Zkontrolovat / zkalibrovat váhové mechanismy
 • Zkontrolovat opotřebení třecích ploch váhového čidla

Výstupy třídící linky:

 • Kontrolovat stav tlumícího materiálu pod výstupy ovoce z miskového dopravníku (pod spouštěcími relé)

Singulátor (kartáčový pás pod kamerami):

Zkontrolovat / měnit „Časovací řetěz“  - spojení mezi hl. miskovým dopr. a pásem pod kamerami

!!!   Vyměňujte tento řetěz každých 9 měsíců   !!!

(tzn. 9 měsíců x 40 prac. hodin/týden = 1 440 pracovních hodin)

 • Zkontrolovat a/nebo vyměnit hřídele (důležité je opotřebení v místě kontaktu s tažným řetězem)

Poznámka:

- uvedený "Servisní a kontrolní návod pro třídící linky..." si můžete stáhnout v elektronické verzi v sekci "Návody a katalogy"

  

 

Hlavní navigace